NærHeden – p-huse i fremtidens forstad

Fem el-entrepriser for Kaj Bech A/S ved byggerier af nye parkeringshuse

Opgavens omfang

Fem parkeringshuse

Arbejdet udført

2019-2023

Adresse

2640 Hedehusene

Sporstræde 45, Kongelysvej 177, Dræsinen 13, Skinnestrædet 1, Cikoriegade 40.

Fem på stribe: Electable blev genvalgt til p-huse i ‘fremtidens forstad’

Med et stort fokus på processen og et fast, skalérbart koncept for tilbudsgivning og udførelse bliver Electable i stigende grad valgt som el-entreprenør til byggeri af parkeringshuse. 

I den nye forstad NærHeden, beliggende i Hedehusene, har Kaj Bech A/S i rollen som totalentreprenør hele fem gange valgt Electable til at varetage el-entrepriser ved byggeri af nye parkeringshuse. Samarbejdet omkring p-husene er en del af et omfattende udviklingsprojekt, hvor der opføres boliger til omkring 8.000 mennesker i den nye forstad.  

Gennem årene har Electable opbygget stor erfaring og specifikke kompetencer inden for netop p-huse, hvilket resulterer i en effektiv og problemfri proces for hvert eneste projekt. I modsætning til andre typer af byggerier som eksempelvis etageboliger, hvor variationer og uforudsigelighed kan præge elinstallationerne, tillader p-husets modulære opbygning en højere grad af standardisering og skalérbarhed. Etagerne er typisk identiske med et fast antal parkeringspladser fordelt mellem ensartede bjælkespænd. Det medfører en ensartethed i elinstallationer og kabling, hvilket i Electables optik tilfører en fleksibilitet, der gør det nemmere at op- og nedskalere projekterne. Det gør det muligt for Electable nøje at kalkulere og levere præcise tilbud, der matcher projektets behov. 

Electable har på den baggrund udviklet sit eget skalérbare koncept, som giver stor præcision i beregning af tilbud og udførelse af projekter – og som netop gør, at de kan være skarpe på at give den rigtige pris fra starten.  

– Vi kommer og udruller vores faste koncept, både i tilbudsgivningen og i udførelsen af de elektriske installationer i p-husene. Vores kunder ved derfor altid, hvad de har med at gøre. Vi er ikke nødvendigvis de billigste, men vi er skarpe til at beregne økonomien rigtigt første gang, og vi leverer altid høj kvalitet til den aftalte pris, siger direktør i Electable, Michael Saxtoft.

Stolte p-huseksperter 

Hos Electable er de stolte over den høje faglige ekspertise inden for p-husbyggeri og over de stærke samarbejder, der er opbygget på baggrund af denne ekspertise.

– Vores arbejde er baseret på en dyb forståelse af, hvad der kræves af tekniske installationer i p-huse. Vi stræber altid efter at identificere udfordringer og komme med løsninger, der bidrager til projektets udvikling. Dette lykkes vi med, når vi involveres tidligt i projektet, siger Michael Saxtoft.